The Green Agenda


CO2 niet alleen compenseren maar actief vermijden.

ByeBye CO2

Dankzij ecostroom, een fotovoltaïsche installatie en klimaatneutraal ecologisch aardgas is de productie op het hoofdkantoor in Aken al sinds 2014 CO2-neutraal. Sinds 2020 heeft BABOR een klimaatneutrale corporate carbon footprint en product carbon footprint.

BABOR compenseert zijn CO2-emissies via de productie van een windmolenpark op de Filipijnen. Tegelijkertijd ondersteunt het bedrijf het wereldwijd initiatief the Plastic Bank. Op Haïti, in Indonesië en de Filipijnen verzamelen mensen plastic van stranden en verbeteren daardoor hun inkomen. Dit plastic wordt gerecycled als sociaal plastic, zodat hieruit nieuwe producten ontstaan. Met elke gecompenseerde ton CO2 compenseert BABOR zo tegelijkertijd 10 kg plasticafval.

In de toekomst wil BABOR zich graag nog meer richten op voorkoming in plaats van compensatie van CO2-uitstoot. In het nieuwe kantoorgebouw zet BABOR in op duurzaamheidstechnologie en bespaart 45 % energie dankzij geothermie, een gasgestookte blokverwarmingsinstallatie, speciale koelplafondsystemen en een warmtewisselaar. De nieuwe productielocatie, het BABOR BEAUTY CLUSTER, moet grotendeels energie-zelfvoorzienend werken. Mobiliteitsconcepten en herbebossingsprogramma’s vlakbij het hoofdkantoor flankeren de weg daar naartoe.

Babor about sustainability

Green Packaging

Alle BABOR verpakkingen moeten 100 % recyclebaar zijn en het verbruik van plastic wordt met 30 % gereduceerd.

BABOR gebruikt in zijn pakketten geen vulstoffen van plastic en past FSC gecertificeerd papier toe, wanneer papier wordt gebruikt. Momenteel ontwerpen verpakkingsontwikkelaars de eerste verpakkingen van recyclebaar materiaal, zien waar mogelijk af van het omwikkelen van de producten met cellofaan en denken na over de verzenddozen.

No Plastic

Clean Ingredients

Alle recepturen worden vrij van microplastische deeltjes en milieu kritische synthetische polymeren ontwikkeld. Bij grondstoffen waarvan de herkomst discutabel is, wordt omgeschakeld naar gecertificeerde goederen en alternatieven.

Alle nieuwe recepturen worden vrij van microplastische deeltjes en synthetische polymeren ontwikkeld. Waar mogelijk, worden bestaande recepturen in de loop van een relaunch tot 2023 veranderd in alternatieven. Indien nodig, worden in plaats daarvan polymeren ingezet die ressources ontzien en niet belastend zijn voor het milieu. Er worden uitsluitend gecertificeerde palmoliederivaten ingezet en hun verbruik wordt bovendien gereduceerd.

A tree for your product

#baborlovesourplanet


Babor loves our planet.